Sample Page

Subtitlu

ACȚIUNI

înfiinţarea şi subvenţionarea unor publicaţii de specialitate, susţinerea cercetării fundamentale, publicarea cercetărilor originale din domeniul socio-economic şi a domeniilor adiacente; promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor programe colaborative de natură ştiinţifică, aplicativă, financiară, legislativă din domeniul socio-economic şi al cercetării ştiinţifice şi educative, în principal, şi de asemenea şi din alte domenii adiacente; promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu instituţii de stat şi particulare, din ţară şi străinătate, care au obiect de activitate asemănător, semnarea de convenţii şi acorduri de parteneriat cu orice autoritate internaţională, naţională sau locală. susţinerea pregătirii şi specializării personalului necesar pentru astfel de activităţi; acordarea şi subvenţionarea de burse de studii, specializări, sponsorizări etc.; asigurarea prezenţei constante la simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice a membrilor săi, a personalului fundaţiei, precum şi a altor persoane cu aptitudini certe, în funcţie de nivelul de pregătire şi interesul manifestat pentru tematica propusă; organizarea unor activităţi cu caracter ştiinţific, profesional, social şi cultural; subvenţionarea de cărţi, manuale, tratate, postere, materiale pentru conferințe și congrese pentru apariţie, difuzare şi popularizare; susţinerea financiară a unor publicaţii de specialitate existente, în vederea dezvoltării acestora; stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu organizaţii guvernamentale, neguvernamentale; promovarea şi încurajarea colaborării și introducerii inovațiilor; acordarea de finanţări pentru proiecte de cercetare fundamentală şi aplicată, cu prioritate în domeniul socio-economic şi domeniile adiacente; înfiinţarea şi subvenţionarea unor publicaţii de specialitate, susţinerea cercetării fundamentale, publicarea cercetărilor originale din domeniul socio-economic şi a domeniilor adiacente; promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor programe colaborative de natură ştiinţifică, aplicativă, financiară, legislativă din domeniul socio-economic şi al cercetării ştiinţifice şi educative, în principal, şi de asemenea şi din alte domenii adiacente; promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu instituţii de stat şi particulare, din ţară şi străinătate, care au obiect de activitate asemănător, semnarea de convenţii şi acorduri de parteneriat cu orice autoritate internaţională, naţională sau locală. susţinerea pregătirii şi specializării personalului necesar pentru astfel de activităţi; acordarea şi subvenţionarea de burse de studii, specializări, sponsorizări etc.; asigurarea prezenţei constante la simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice a membrilor săi, a personalului fundaţiei, precum şi a altor persoane cu aptitudini certe, în funcţie de nivelul de pregătire şi interesul manifestat pentru tematica propusă; organizarea unor activităţi cu caracter ştiinţific, profesional, social şi cultural; subvenţionarea de cărţi, manuale, tratate, postere, materiale pentru conferințe și congrese pentru apariţie, difuzare şi popularizare; susţinerea financiară a unor publicaţii de specialitate existente, în vederea dezvoltării acestora; stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu organizaţii guvernamentale, neguvernamentale; promovarea şi încurajarea colaborării și introducerii inovațiilor; acordarea de finanţări pentru proiecte de cercetare fundamentală şi aplicată, cu prioritate în domeniul socio-economic şi domeniile adiacente;

ACȚIUNI

  • TITLU 1 TEXT 1
  • tITLU 2 TEXT 2

list 2

titlu 1

TEXT 1

servicii

BLALALAL

TAB 1

FEDFRDF

TAB 2

FRGFGE

tab 3

GDHDGTHGTHSTH

serviciu 1

înfiinţarea şi subvenţionarea unor publicaţii de specialitate, susţinerea cercetării fundamentale, publicarea cercetărilor originale din domeniul socio-economic şi a domeniilor adiacente; promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor programe colaborative de natură ştiinţifică, aplicativă, financiară, legislativă din domeniul socio-economic şi al cercetării ştiinţifice şi educative, în principal, şi de asemenea şi din alte domenii adiacente; promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu instituţii de stat şi particulare, din ţară şi străinătate, care au obiect de activitate asemănător, semnarea de convenţii şi acorduri de parteneriat cu orice autoritate internaţională, naţională sau locală. susţinerea pregătirii şi specializării personalului necesar pentru astfel de activităţi; acordarea şi subvenţionarea de burse de studii, specializări, sponsorizări etc.; asigurarea prezenţei constante la simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice a membrilor săi, a personalului fundaţiei, precum şi a altor persoane cu aptitudini certe, în funcţie de nivelul de pregătire şi interesul manifestat pentru tematica propusă; organizarea unor activităţi cu caracter ştiinţific, profesional, social şi cultural; subvenţionarea de cărţi, manuale, tratate, postere, materiale pentru conferințe și congrese pentru apariţie, difuzare şi popularizare; susţinerea financiară a unor publicaţii de specialitate existente, în vederea dezvoltării acestora; stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu organizaţii guvernamentale, neguvernamentale; promovarea şi încurajarea colaborării și introducerii inovațiilor; acordarea de finanţări pentru proiecte de cercetare fundamentală şi aplicată, cu prioritate în domeniul socio-economic şi domeniile adiacente;

en_USEnglish