FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU INTELIGENȚA AFACERII

oferă o platformă deschisă care facilitează interacțiunea pe multiple niveluri între beneficiari ai diferitelor programe de educaţie universitară și sectorul afacerilor, promovând schimbul simplu de idei şi inovarea colaborativă. Țelul nostru este să mediem colaborarea strânsă între domeniile cercetării, educaţiei și sectorul afacerilor, considerând variabila cultură.

FRIA creativă

PARTENERIATE COLABORATIVE

Unul dintre obiectivele majore ale FRIA constă în facilitarea constituirii de reţele colaborative între cercetători, absolvenţi universitari, studenţi şi organizaţii ale mediului socio-economic prin dezvoltarea conştiinţei de apartenenţă a cercetătorilor, absolvenţilor universitari şi studenţilor la un grup social cu înalte valori morale, civice şi profesionale, orientat către excelență.

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE

Conferințele și HUB-urile academice au ca scop dezvoltarea unei platforme de dezbateri în societatea românească, pe teme diverse, de la economie la social. Acțiunile fundației se doresc a deveni interfața dintre cei care produc idei, cei care produc resurse și cei care le consumă. Fundația își propune să desființeze, cu argumente, clișeele de genul „oamenii sunt de vină”, „știința din universități este teoretică”, „învățarea se poate face prin reproducere” etc.

PLATFORME DESCHISE ȘI REȚELE DE INOVARE INTERORGANIZAȚIONALĂ

care să faciliteze şi să medieze colaborarea pe multiple niveluri, să promoveze schimbul simplu de idei şi inovarea colaborativă. Pornind de la analize și descoperiri științifice recente cu impact practic, demersul FRIA constă în educarea oamenilor în acord cu importanța și potențialul oferit de știință pentru modelarea lumii, în prezent și în viitor. Investiția în știință poate furniza profit pe termen scurt sau poate aduce prosperitate pe termen lung.

PUNȚI DE LEGĂTURĂ ÎNTRE COMUNITĂȚI, MEDIUL ACADEMIC ȘI AFACERI

susținute prin promovarea de către FRIA a participării unor grupuri de profesori și studenți în competiții și programe științifice la nivel național și internațional, în care activitățile de practică și cercetare-dezvoltare cu studenții sunt deosebit de importante.

Resurse și instrumente

Publicații de specialitate

înfiinţarea şi subvenţionarea unor publicaţii de specialitate, susţinerea cercetării fundamentale, publicarea cercetărilor originale din domeniul socio-economic şi a domeniilor adiacente;

Manifestări științifice

asigurarea prezenţei constante la simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice a membrilor săi, a personalului fundaţiei, precum şi a altor persoane cu aptitudini certe, în funcţie de nivelul de pregătire şi interesul manifestat pentru tematica propusă; organizarea unor activităţi cu caracter ştiinţific, profesional, social şi cultural;

Finanțări

subvenţionarea de cărţi, manuale, tratate, postere, materiale pentru conferințe și congrese pentru apariţie, difuzare şi popularizare; acordarea de finanţări pentru proiecte de cercetare fundamentală şi aplicată, cu prioritate în domeniul socio-economic şi domeniile adiacente;

Programe colaborative

promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor programe colaborative de natură ştiinţifică, aplicativă, financiară, legislativă din domeniul socio-economic şi al cercetării ştiinţifice şi educative, în principal, şi de asemenea şi din alte domenii adiacente;

Parteneriate

promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu instituţii de stat şi particulare, din ţară şi străinătate, care au obiect de activitate asemănător, semnarea de convenţii şi acorduri de parteneriat cu orice autoritate internaţională, naţională sau locală;

Specializare

susţinerea pregătirii şi specializării personalului necesar pentru astfel de activităţi;

Burse

acordarea şi subvenţionarea de burse de studii, specializări, sponsorizări etc.;

Consiliul Director

Dan SERGHIE

Dan SERGHIE

Președinte FRIA

Managing Partner în variate companii
Doctor în Management, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Link către CV

Florin Alexandru LUCA

Florin Alexandru LUCA

Membru Consiliul Director FRIA

Prof. univ. dr. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Președinte al Comisiei pentru studierea problemelor de marketing, Academia Română, Filiala Iași
Link către CV

Angelica Nicoleta NECULĂESEI

Angelica Nicoleta NECULĂESEI

Membru Consiliul Director FRIA

Conf. univ. dr. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Link către CV

Parteneri și universități gazde

en_USEnglish