Florin-Alexandru LUCA

Informații personale

Competenţe şi abilităţi sociale

 • Competenţe şi abilităţi sociale: capacitate de lucru în echipă; abilităţi de comunicare excelente; experienţa deosebită în lucrul cu studenţii şi mediul de afaceri; capacitate de adaptare la medii multiculturale; abilitatea de a stimula interesul membrilor în cadrul unui proiect; capacitate de adaptare rapida la un mediu nou de lucru; capacitatea de a prezenta subiecte ştiinţifice într-un mod atractiv şi intuitiv care să stimuleze participarea proactivă a publicului ţintă;
 • Competenţe şi aptitudini tehnice: capacitate de analiză şi sinteză; capacitate de abordare inter şi multi-disciplinară; capacitate de adaptare la domenii noi; capacitate de soluţionare euristică a problemelor;
 • Competenţe organizaţionale/manageriale: leadership, deopotrivă la nivelul unor echipe restrânse şi echipe interdisciplinare (experienţă educaţională cât şi în mediul de afaceri); experienţă în managementul proiectelor ştiintifice, de afaceri şi civice;

Experienţa profesională

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

2019 - prezent: Profesor universitar

2013 – 2019: Conferenţiar universitar
2003 – 2013: Şef lucrări
2000 – 2002: Asistent universitar
1998 – 2000: Preparator universitar
 • Coordonator grup discipline economice, 2016-prezent
 • Şef Colectiv Economie şi Marketing, 2011–2016
 • Membru în Consiliul Departamentului BMTM 2020- prezent
 • Membru în Consiliul Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic 2014-2016
 • Membru în Consiliul Departamentului de Inginerie şi Management 2011-2013
 • Şef Catedra Economie şi Marketing 2010-2011, Şef Catedra Adjunct 2002-2010
 • Membru în Consiliul Facultăţii TPMI 2010 -2011
 • Coordonator al programelor de master „Marketing Industrial” 2009-2017, „Evaluare si dezvoltare imobiliara” 2014-prezent, „Antreprenoriat Imobiliar” 2015-prezent
 • Titular al cursurilor de masterat Branding imobiliar, Client Services pe piata imobiliară, Antreprenoriat imobiliar
 • Titular al disciplinelor de „Marketing”, „Economie” pentru studenţii de la seriile de licenţă ale facultăţilor Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi”.
2013-prezent
ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi

Preşedinte al Comisiei pentru Studierea Problemelor de Marketing

In calitate de Preşedinte al Comisiei de marketing am organizat şi coordonat 14 conferinte internaţionale, care au insumat peste 800 de articole acceptate si publicate. Parteneri la aceste conferinţe au fost: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea de Medicină si Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi.
- European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT 2022, 26-28 mai
- European Exhibition of Creativity and Innovation, EUROINVENT 2021, online, 20-22 mai
- SEA 16 - The International Conference of Cross-Cultural Competence, Iaşi, 22-23 nov 2019
- Advances in Sciences, Innovation and Management, Iaşi, 27-28 aprilie 2018
- Economic Experiences, Brașov, 17-18 noiembrie 2017.
- Advances in Sciences, Innovation and Management, Iaşi, 27-28 aprilie 2017
- Economic Experiences, Brașov, 17-18 no2016.v.
- Rethinking Global Space, Culture and Change in Organizations, Iaşi 13-14 mai 2016
- Spirituality and Creativity, Brasov, 23-25 octombrie 2015
- Interdisciplinary Approaches Between Traditional and Modern Methods, Iași 24-25 aprilie 2015
- Network Intelligence, Iași, 28-29 noiembrie 2014,
- Exploring Creativity: Practices and Patterns, Braşov, 17-18 octombrie 2014,
- The Creative Potential of Cross-Cultural Knowledge Exchange, Iaşi 4-5 aprilie 2014
- Branding, inovatie si calitate în medicina, Iaşi 28-29 martie 2014

2017-prezent
Universitatea Transilvania din Braşov

Profesor universitar asociat, conducator de doctorat în domeniul marketing

 • 1 doctorand în stagiu
 • Presedinte în 3 comisii de doctorat
 • Membru în alte 3 comisii de doctorat
2011 -2022
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Profesor universitar asociat (2022)

 • Membru comisie indrumare doctorat (CSRD) -post poz.10
 • Membru în 11 comisii de susţinere a tezei de doctorat
 • Membru în 9 comisii de promovare pe post de conferenţiar si profesor
2004, 2005
Université des Sciences et Technologies –Lille 1

Visiting professor

Activitate de cercetare axată pe integrare şi dinamica spatiului european.

Educaţie şi formare

2016
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Doctor Abilitat în Marketing

2003
Colegiul Noua Europa Bucuresti si Centrul de Educaţie si Formare Continuă al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Curs postuniversitar

Cultura organizaţionala şi integrare europeana

2003
Camera de Comert şi Industrie Iaşi

Cursuri de specializare

- Marketing teritorial
- Fondurile structurale – o provocare pentru actorii dezvoltarii regionale

2002
Université des Sciences et Technologies de Lille, Franta

Specializare Postdoctorală

- Bursă câştigată prin concurs de la Guvernul României;
- Studii de fezabilitate, Studii comparative intracomunitare, Evaluarea riscurilor extinderii

2001
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Doctor în Management

- Adaptarea ofertei de produse si servicii ale întreprinderii industriale la cerinţele pieţei

2001
INDE Bucureşti - Institut National de Développment Economique sub egida „Agence Intergouvernementale de la Francophonie”

Specializare

- Marketing international (projet francophone de formation au commerce international et au développement des entreprises)

2001
Université des Sciences et Technologies de Lille, Franta

Stagiu doctoral

Integrare europeana

2000
Université des Sciences et Technologies de Lille, Franta

Stagiu doctoral

Grant finanţat de Banca Mondială

1998
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Studii Aprofundate în Planificarea şi strategia marketingului

- Media anului de studii -9.65, Disertaţie - 10
- Evaluarea întreprinderii, Marketing industrial şi audit marketing

1997
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Licenţiat în economie, specializarea marketing – 5 ani

Media anilor de studii - 9.82, Media la licenta - 9.27

Informații suplimentare

Publicaţii

Peste 130 de cărţi şi articole publicate dintre care 24 indexate ISI, reviste BDI (63), volume ale unor conferinte internaţionale, inclusiv lucrări ISI zona galbenă

Contracte de cercetare

15 contracte de cercetare şi granturi în calitate de director, responsabil şi membru.

Brevete de inovare

2 certificate de inovator

Distincţii

- 14 premii şi distincţii la saloane internaţionale de creativitate şi inventică, dintre care 5 Medalii de AUR la „European Exhibition of Creativity and Innovation” - cel mai mare salon de creativitate si inventica din sud estul Europei.
- 2 premii UEFISCDI - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii.

Recunoaştere internaţională

- Peste 250 citări ISI, BDI si in cărti;
- Membru in Board-ul a 4 jurnale indexate BDI: Management Intercultural, SEA Practical Application of Science, Network Intelligence, Cross-Cultural Management Journal.

Afilieri

- Asociaţia Română de Marketing
- Asociaţia Academică de Ingineria Mediului şi Dezvoltare Durabilă

Limba franceză:

Ascultare (C1 - Utilizator experimentat)

90%

Citire (C1 - Utilizator experimentat)

90%

Participare la conversaţie (C1 - Utilizator experimentat)

90%

Discurs oral (C1 - Utilizator experimentat)

90%

Scriere (C1 - Utilizator experimentat)

90%

Limba engleză:

Ascultare (B2 - Utilizator independent)

70%

Citire (B2 - Utilizator independent)

70%

Participare la conversaţie (B2 - Utilizator independent)

70%

Discurs oral (B2 - Utilizator independent)

70%

Scriere (B2 - Utilizator independent)

70%
 • Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
en_USEnglish