Dan SERGHIE

Președinte FRIA

Informații personale

Personal skills

 • Inspirational leader, who can communicate a vision and rally others to achieve it.
 • Strategic thinker, creative and very open-minded.
 • Ability to influence change, enlist support, and manage deadlines and priorities across organizations.
 • Multi-cultural and global perspective with the ability to lead a diverse team.
 • High energy level and strong work ethic.

Experiența

2008 - prezent
Variate companii si Start-up-uri

Managing Partner

Gestionarea tuturor aspectelor activităților operatorilor (START-UP-uri și IMM-uri) de la etapa pre-lansare până la obținerea de poziții solide pe piață: construcția și implementarea gamei de produse și servicii, achiziții de active, achiziții de la furnizori, dezvoltarea strategiei comerciale inițiale și a politicilor de preț, personal și resurse umane, relații publice și mass-media.

Dezvoltarea și implementarea de strategii agresive de marketing bazate pe inovație, standard înalt de satisfacție pentru clienți, rețea cuprinzătoare de vânzări și dealeri, promoții creative și sensibilizare către nișe de clienți.

2011 - prezent
Fundația Română pentru Inteligența Afacerii

Președinte

Realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei prin conducerea și administrarea resurselor și instrumentelor inițiate și dezvoltate:

 • Jurnalele academice (Cross-Cultural Management Journal, SEA – Practical Application of Science, Network Intelligence Studies, Law, Society & Organisations, Management Intercultural);
 • Volumele cu articole științifice de tip Conference Proceedings;
 • Conferințele științifice SEA și NORD organizate în parteneriat cu centrele universitare;
 • HUB-urile academice.

Contribuții cheie:

 • Gestionarea și coordonarea operațiunilor și policilor jurnalelor și volumelor academice, conducerea colectivului de redacție și delegarea de sarcini redactorilor și tehnoredactorilor.
 • Planificarea și organizarea conferințelor și HUB-urilor, începând de la crearea ideii în sine și continuând cu planificarea bugetului, gândirea strategiei de marketing, logistica, delegarea sarcinilor membrilor echipei.
2012 - 2013
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Cadru Didactic Asociat

Activităţi de predare în cadrul ”Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor” - specializarea Management, activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte, activităţi de evaluare pe domeniul ”Evaluarea și gestiunea investițiilor”.

Activităţi de redactare de materiale didactice. Redactare de articole pentru publicare şi susţinere la manifestări ştiinţifice.

Participări la congrese, conferinţe, seminarii.

Membru în comitete de redacţie, organizare de manifestări ştiinţifice.

2009 - 2012
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Cercetător - Inovare colaborativă interorganizațională

Activităţi de cercetare individuală, doctorală, redactare de materiale didactice şi de cercetare.

Redactare de articole pentru publicare şi susţinere la manifestări ştiinţifice.

Participări la congrese, conferinţe, seminarii.

Membru în comitete de redacţie, organizare de manifestări ştiinţifice.

2008
Expert Moldova Trading

Consultant în Management

Consultanță practică pentru noul staff de conducere (pregătirea ieșirii din companie).

Contribuții cheie:

 • Responsabil de definirea criteriilor de investiții, obiectivelor și strategiei de investiții.
 • Managementul general, inclusiv participarea la operațiunile de zi cu zi, reprezentarea consiliului de administrație, monitorizarea progresului, implicarea managementului și dezvoltarea strategiei proprii de ieșire.
2004 - 2008
Expert Moldova Trading

Director General

Managementul tuturor aspectelor legate de planificarea strategică, operațiunile comerciale și financiare ale companiei, relațiile cu parteneri.

Contribuții cheie:

 • Elaborarea, orchestrarea, coordonarea și încheierea cu succes planul de restructurare comercială în conformitate cu o nouă viziune de dezvoltare.
 • Dezvoltarea de soluții de restructurare comercială strategică pe termen scurt și termen lung pentru segmente de afaceri separate ale companiei (agricultură și mici meșteșugari, industrie și construcții) în conformitate cu o strategia generală de restructurare a firmei.
 • Constituirea, formarea și conducerea de echipe noi de execuție pe fiecare department, totalizând peste 30 de angajați.
 • Dezvoltarea și supravegherea reorganizării funcției de management general al companiei: raportare și consolidare, bugetare, planificare și alocare de capital, standardizare ERP.
2003 - 2004
Expert Moldova Trading

Director Aprovizionare

Planificarea activităţii existente de aprovizionare (domeniul construcțiilor și agricol). Controlul realizării indicatorilor tehnico-economici de aprovizionare. Negocierea contractelor de aprovizionare și asigurarea condiţiilor normale de aprovizionare.

Contribuții cheie

 • Conceperea și coordonarea implementării unei noi strategii de aprovizionare (introducerea segmentului industrial și pentru meșteșugari – prelucrarea lemnului și metalului; introducerea gamei de consumabile pentru industrie și construcții cu pondere reprezentativă în cifra de afaceri; introducerea segmentului agricol mecanizat).
 • Încheierea şi urmărirea derulării de contracte cu noi furnizori pe domenii de dezvoltare noi.
2001 - 2003
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Cercetător - Gestiunea portofoliilor de investiții

Activităţi de predare în cadrul ”Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor” - specializarea Management, activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte, activităţi de evaluare.

Activităţi de cercetare individuală, doctorală, redactare de materiale didactice şi de cercetare.

1999 - 2001
Labormed Pharma Trading

Director Economic, Regiunea Nord-Est

Organizarea, îndrumarea, conducerea, controlul și răspunderea pentru desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a societății,  în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

Filiala deservită acoprea distribuția și promovarea medicamentelor farmaceutice zona de nord-est a României (Bistrița, Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui).

1998 - 1999
Labormed Pharma Trading

Economist

Fast successful carrer track, misiuni corporative și de teren în organizație pionier în producția și distribuția de medicamente farmaceutice din perioada post-comunistă.

Educație

2009-2012

Doctor în Management

Nivelul maxim: Summa cum laudae

Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1997-1998

Master in Business Administration

Școala Postuniversitară de Management - Marketing SCOP 2M

1993-1997

Licență în Administrarea Afacerilor și Management

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Business skills

 • Start-up, turnaround and crisis management.
 • Strategy development and implementation.
 • Operational and financial management.
 • Corporate and business law.
 • Marketing and marketing communications.
 • Public relations and communications.
 • Partner management & government relations.
en_USEnglish