Angelica-Nicoleta NECULĂESEI

Membru Consiliul Director FRIA

Informații personale

Competențe

  • Abilități sociale: diplomaţie, empatie, capacitatea de a lucra în echipă, abilităţi de comunicare, capacitatea de adaptare;
  • Aptitudini organizatorice: capacitate de planificare, capacitatea de coordonare a unei echipe, capacitatea de gestionare a unui buget;
  • Aptitudini personale: tenacitate, conştiinciozitate, spirit de observaţie, spirit analitic, stăpânire de sine.

Experienţa profesională

1/10/2014 - prezent
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi

Conferențiar

Activitate didactică (cursuri, seminare);
Cercetare academică.

01/10/2011 – 30/09/2014
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi

Lector

Activitate didactică (cursuri, seminare);
Cercetare academică.

14/02/2011 – 30/09/2011
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi

Asistent

Activitate didactică (cursuri, seminare);
Cercetare academică.

01/10/2007 – 13/02/2011
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi

Preparator

Activitate didactică (cursuri, seminare);
Cercetare academică.

Educaţie şi formare

22/03/2011 – 13/01/2013
Academia Română București

Post-doctorat în Științe Economice

în cadrul proiectului „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE”.

01/11/2003 - 22/01/2010
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Doctorat în Științe Economice / Management

Teza de doctorat: Valorizarea diferenţelor culturale în managementul întreprinderilor româneşti
Coordonator: prof. univ. dr. Dumitru ZAIŢ
Management intercultural, Management comparat, Comportament organizaţional, Managementul schimbării, Cultură organizaţională

01/10/2002 - 06/2003
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Diplomă de studii aprofundate în specializarea Planificarea şi strategia marketingului

Audit în marketing, Inteligenţă economică, Metodologia cercetării, Internet Marketing, Marketing non-profit, Promovarea imaginii companiei, Etica afacerilor

01/10/1998 - 06/2002
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Diplomă de licență în profilul Economic, specializarea Marketing

Economie politică, Statistică, Informatică economică, Contabilitate, Marketing, Management, Dreptul afacerilor, Management intercultural, Cercetări de marketing, Reclama şi promovarea vânzărilor, Comportamentul consumatorului, Marketing strategic.

Activitate publicistică

Articole în reviste de specialitate şi volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale (v. Google Scholar, Research Gate);

Capitole în cărţi de specialitate;

Carte de specialitate - Diversitate culturală în management. O abordare interregională, Editura „Universităţii Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2011), care a obţinut două premii: 2011 - Premiul SAMRO (Societatea Academică de Management din România) pentru cea mai bună lucrare ştiintifică de management realizată de un tânăr cercetător în 2011 și în 2013 – Premiul III AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România).

Membru Editorial Board & Advisory Board & Consiliu consultativ pentru publicaţiile FRIA (Cross-Cultural Management Journal SEA Practical Application of Science, Management intercultural , Network Intelligence Studies );

Membru SAMRO (Societatea Academică de Management din România).

Proiecte

Membru în echipe de cercetare

a) naţionale
• Inegalităţile sociale – realitatea din spatele migraţiei. Impactul migraţiei pentru muncă asupra bunăstării gospodăriilor; inegalităţilor sociale şi participării pe piaţa muncii (INEGUALITY), proiect tip PC, aprobat pentru perioada 2008-2011 (contract PN II nr. 92114/2008);
• Managementul cunoştinţelor şi transferul de tehnologie şi know-how vest-est, director de proiect prof. univ. dr. Dumitru Zaiţ, aprobat de CNCSIS (2003-2005);

b) internaţionale
• Développement durable, responsabilité sociale, culture et performance d’entreprise, proiect bilateral România-Belgia, perioada 2011-2014, Ref WBI: GL/AS/CAS/SOR/2012 /70098,
nr. ANCS 786/30.06.2011

Director de proiect

Dezvoltarea competenţelor proaspeţilor absolvenţi români de studii superioare, prin mobilitate europeană (DECOROM), proiect Leonardo da Vinci, 2008-2010;

Expert / formator în proiecte POSDRU

• EXPERT - POSDRU/92/3.1/S/62459 (formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial)
• FORMATOR PROGRAM P3 (S) – POSDRU/87/1.3/S/63908 (formare şi asistenţă în domeniul didacticii)

Membru în proiecte Erasmus

cu module de cercetare pentru elaborarea de manuale
• Proiectul Erasmus+ Enhancing Intercultural and Digital COmpeteNces oF MobIle StuDENts in Times of Crisis (CONFIDENT), 2021-2022
• Proiectul Erasmus: Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Tourism (MIECAT), 2017-2020

Limba franceză:

Ascultare (B2 - Utilizator independent )

80%

Citire (C1 - Utilizator experimentat)

95%

Participare la conversaţie (B2 - Utilizator independent)

80%

Discurs oral (B1 - Utilizator independent)

85%

Scriere (B2 - Utilizator independent)

80%
en_USEnglish